Vaikuttavuuden johtaminen

Vaikuttavuuden johtaminen tapahtuu vaikuttavuuden verkossa. Vaikuttavuuden verkko mahdollistaa vaikutusketjun* osa-alueiden johtamisen strategisella ja operatiivisella tasolla, ajantasaisesti ja toimintaympäristön muutoksiin ketterästi mukautuen.

Vaikka tekojen tuottamat muutokset ja vaikuttavuus ovat todennettavissa vasta viiveellä, tulee koko vaikutusketjun olla jatkuvan johtamisen kohteena. Vaikuttavuuden verkko rakentuu sellaisista johtamisen käytännöistä, jotka suuntaavat yhteistä tekemistä ja varmistavat, että arjen työn ja toimintaympäristön huomiot näkyvät strategisten valintojen kriittisessä tarkastelussa.

* Vaikutusketju (ns. iooi-malli) muodostuu resursseista (inputs), teoista (outputs), vaikutuksista (outcomes) ja vaikuttavuudesta (impact)

Tavoitteet teoiksi

Vaikuttavuuden johtaminen suuntaa huomion vaikutusketjun* osa-alueiden yhteensovittamiseen. Se sisältää johtamisen käytännöt, joilla tämän päivän resurssien käyttöä ohjataan keskipitkän- ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtamisen kohteena

  1. Vaikuttavuustieto
  2. Valinnat
  3. Toiminnan suuntaus

Yhteisen työn johtaminen

Yhteisen työn johtaminen läpäisee eri organisaatiot ja niiden päätöksenteon tasot. Johtamisen tehtävänä on varmistaa, että arjen toiminta tuottaa yhteisvaikutukseen tarvittavan lisäarvon. Samalla huolehditaan, että tieto toiminnan tuloksellisuudesta auttaa suuntaamaan yhteisen toiminnan resursseja yhä vaikuttavammin.

Johtamisen kohteena

  1. Vuorovaikutus
  2. Lisäarvo
  3. Läpinäkyvyys

Yhteiseen työhön sitoutuminen

Vaikuttavuuden johtaminen on systeemisen toiminnan tuloksellisuuden johtamista. Onnistuminen edellyttää usean eri aikaikkunan, organisaation ja organisaatiotason yhteensovittamista.

Parhaimmillaan vaikuttavuuden johtaminen mahdollistaa verkoston toimijoille lisäarvoa tuottavien innovaatioiden synnyn. Se myös vahvistaa toimijoiden välistä luottamusta ja sitoutumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Johtamisen kohteena

  1. Luottamus
  2. Oppiminen
  3. Innovaatiot

Haluatko kuulla lisää?

Kysy meiltä vaikuttavuuden johtamisesta