Sosiaallisen vastuullisuuden uudet mahdollisuudet

KILPAILUKYKY JA RAHOITUS

Sääntely

Sosiaalisen taksonomian valmistelu, vastuullisuusraportoinnin kehittyminen ja rahoitusmarkkinan muutokset näkyvät kasvavana kiinnostuksena sosiaalista vastuullisuutta kohtaan. Sosiaalinen vastuullisuus avaa uusia mahdollisuuksia positiiviseen erottautumiseen.

LAATU JA INNOVAATIOT

Moninaisuus

Moninaisuuden hyödyntäminen laadukkaan päätöksenteon ja innovaatioiden taustalla on nostanut sosiaalisen vastuullisuuden strategisen johtamisen agendalle. Myös hyvinvoinnin ympärille nouseva uusi yritystoiminta, sekä merkityksellisyyden korostuminen työntekijöiden houkuttelussa ja sitouttamisessa, kertovat sosiaalisen vastuullisuuden asemasta liiketoiminnan ytimessä.

POSITIIVINEN KÄDENJÄLKI

Vaikuttavuus2

Positiivisen yhteiskunnallisen kädenjäljen jättäminen edellyttää uudenlaisia kumppanuuksia. Sosiaalisen sponsoroinnin rinnalle on kovaa vauhtia nousemassa myös vaikuttavuusrahoitteisia ratkaisuja. Ne yhdistävät hyödyn saajat palvelujen tarjoajiin ja niiden rahoittajiin. ”Uusi paikallisuus” avaa tilaa myös uudenlaisen yhteisen hyvinvoinnin rakentamiselle.

Haluatko kuulla lisää?

Kysy meiltä sosiaalisesta vastuullisuudesta