Miten voimme auttaa?

Hyödynnä laaja-alainen kokemuksemme, näkemyksellisyytemme ja kykymme tuottaa merkittävää lisäarvoa.

Palvelumme

Vaikuttavuuden kehittäminen

Olemme erikoistuneet vaikuttavuuden ekosysteemien yhteiskehittämiseen. Meillä on laajaa kokemusta mm. sote-, työllisyys-, turvallisuus-, innovaatio- ja ehkäisevän työn ekosysteemien kehittämisestä.

Vaikuttavuuden arviointi

Olemme erikoistuneet systeemisten muutosten vaikuttavuuden arviointiin. Meillä on kokemusta myös vaikuttavuusinvestointien mallintamisesta, simuloinnista ja toteutumisen seurannasta.

Vaikuttavuuden johtaminen

Olemme erikoistuneet vaikuttavuuden strategiseen ohjaukseen. Ratkaisumme perustuvat vaikuttavuustietoon, resurssien tietoperusteiseen suuntaamiseen ja arvon tuottamisen johtamiseen.

Sosiaalinen markkinointi

Olemme sosiaalisen markkinoinnin harvoja osaajia ja kouluttajia Suomessa. Sosiaalinen markkinointi on työväline yksilöitä ja yhteiskuntaa hyödyttävien käyttäytymisen muutosten toteuttamiseen.

Kartoitus ja mallintaminen

Mahdollisuuksien kartoittaminen

Kartoituksen tavoitteena on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tai sosiaalisen markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistaminen. Kartoitus voi sisältää mm.

 • Avainhenkilöhaastatteluja
 • Sidosryhmäkyselyn
 • Toimintaympäristön analyysin
 • Olennaisuusmäärittelyn
 • Kustannus-hyöty-laskelman
 • Investointilaskelman (ROI)
 • Toteutuksen tiekartan

Kartoituksen laajuus sovitaan asiakaskohtaisesti.

 • Toteutuksen kesto: 5-10 työpäivää
 • Tulosten läpikäynti: 2-3 h
 • Hinta: alk. 12 750 € + alv 24 %

Vaikuttavuuden mallintaminen

Vaikuttavuuden mallintamisen tavoitteena on kuvata vaikuttavuuden syntymisen logiikka ja simuloida tekojen yhteisvaikutuksia. Mallintaminen tukee hankkeiden ja projektien päätöksentekoa ja vaikuttavuuden todentamista. Palvelu sopii myös vaikuttavuusinvestoimisen työvälineeksi. Mallintaminen voi sisältää mm.

 • Muutosten kohteen rajaamisen
 • Vaikutusten tilastollisen mallintamisen
 • Tekojen yhteisvaikutusten mallintamisen
 • Simulaatiomallin rakentamisen
 • Kustannus-hyöty-laskelman
 • Investointilaskelman (ROI)
 • Toteutuksen tiekartan

Mahdollisuudet mallintamisen ja simuloinnin toteuttamiseen arvioidaan tarvekohtaisesti.

 • Toteutuksen kesto: 9-15 työpäivää
 • Tulosten läpikäynti: 0,5 – 1 työpäivä
 • Hinta: alk. 22 500 € + alv 24 %

Vaikuttavuus tehdään yhdessä.