Asiantuntijamme

Jonna Heliskoski

Omistaja ja toimitusjohtaja

kokemus

Jonna Heliskoskella on 25 vuoden kokemus palveluliiketoiminnan ja julkisten palvelujen kehittämisestä. Vaikuttavuuslähtöinen yhteiskehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi ovat hänen erityisosaamisalueitaan. 

Heliskoski on kysytty puhuja ja sosiaalisen markkinoinnin keskeisiä asiantuntijoita Suomessa. Hänen kehittämäänsä tavoitteellisen vaikuttavuuden ekosysteemimallia on hyödennetty yli 85 kehittämishankkeessa ja strategiatyössä. Menetelmää on käytetty hänen johdollaan mm. 

  • Ministeriön ohjelmatyön toteuttamiseen 
  • sote-ratkaisujen kehittämiseen 
  • eriarvoisuuden ehkäisyyn 
  • työllisyyden edistämiseen
  • Suomen digiloikan vauhdittamiseen 

Leadconsin lisäksi Jonna Heliskoski työskentelee johtavana asiantuntijana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa.

Työnäytteitä

Esittelyvideo
Johdanto Leadconsin osaamiseen

Podcast
Tulosten mittaamisesta vaikuttavuuskulttuuriin

Keynote-puheenvuoro
Hyvät käytännöt sosiaalisen markkinoinnin ja ekosysteemiajattelun näkökulmasta

Tutustu

Tutustu Jonna Heliskosken kokemukseen LinkedIn:issä tai seuraa hänen vaikuttavuusvinkkejään Twitterissä.

Esimerkkiraportteja

Toimintaohjelma
Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki: Pelastustoimen toimintaohjelma onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Vaikuttavuuden arviointi
HuuMa – Päijät-Häme, huumeeton maakunta -hankkeen vaikuttavuuden arviointiraportti

Julkaisu
Vaikuttavuuden askelmerkit – Työkaluja ja esimerkkejä palveluntuottajille